Projektijuhid üldaadressidel

Reili Brandt
626 4284 
tallinn@luisa.ee

Dagmar Linnasmägi
744 0088 
tartu@luisa.ee

Dokumendi- ja majandustõlked

 

Olga Boikova
626 4282
olga@luisa.ee

Anna Räbokon
626 4288
anna@luisa.ee

 

Sire Reisner
744 0083
dokumendid@luisa.ee

 

Tehnikatõlked

Meditsiinitõlked

Ingmar Pilt
580 71288
 tehnika@luisa.ee

Marge Žordania
744 0087 meditsiin@luisa.ee

Juunioritõlked

Välistellimused

Anne Nestor
626 4283 juunior@luisa.ee,
skype: anne.juunior

Krista Kotkamäe
626 4281
krista.kotkamae@luisa.ee, tilaukset@luisa.ee

 

 

 

Karmela Molodõk

karmela@luisa.ee