Muud teenused

Tõlkebüroo tegeleb tõlkimisega – seda ütleb juba nimetus ise. Kuid nii palju, kui on kliente, on ka erinevaid soove. Seepärast oleme aastate jooksul välja töötanud terve hulga teenuseid, mis on tõlkimisega tihedalt seotud:
 • korrektuur, toimetamine, lokaliseerimine,
 • väljastusülevaatus, trükieelne kontroll,
 • tõlke-eelne konvertimine ja ettevalmistus tõlkeks (segmentimine, tekstituvastus),
 • tõlkejärgsed kujundus- ja küljendustööd (kuni trükikojani),
 • tõlked eri keskkondades – kliendi andmebaasides, veebis,
 • tõlked kliendi soovitud tõlketoetustarkvaraga,
 • võõrkeelsete audiofailide loomine – teadaanded ühistranspordis (lennuk/rong), kauplustes, kultuuriüritustel,
 • Braille kiri ehk punktkiri (ravimipakendid),
 • keeletestid,
 • apostillimine, dokumenditõlgete kinnitamine (notari või vandetõlgi juures),
 • terminibaaside tõlked,
 • audio- ja videomaterjalide transkribeerimine, subtitreerimine,
 • tõlkemälude koostamine ja hooldamine,
 • referatiivne tõlge
  jpm.

Keeletestid

 
Sageli on tööle kandideerijal raske oma keeleoskust hinnata, olgu siis tegu klienditeenindaja või juhttöötaja ametipostile pürgijaga. Veel keerukam on aga tööandjal mõista, mida tähendab kandideerija poolt CVsse kirjutatud „inglise keel – valdan heal tasemel”.
Meie pakutav keeletest koosneb kolmest osast.

1. Võrgusuhtlus
Luisa hindaja* suhtleb kandidaadiga küsimuste-vastuste vormis, et selgitada välja tööotsija keeleoskuse tase: kui sorav, korrektne ja sobiv on tema keelekasutus, kui palju ta aru saab, kui ulatuslik on tema sõnavara, missugune on vastamise kiirus jms. Teie soovi kohaselt võib testi teha suhtlustarkvara (näiteks Skype’i) abil.

2. Kirjalik suhtlus
Ka kõige soravamal kõnelejal võib olla raskusi kirjaliku eneseväljendusega, sest kirjaliku teksti koostamine on sootuks omaette oskus. Üks meie hindajatest testib kandidaadi võimeid ärikirjade kirjutamisel, mis nõuab ametliku keele kasutamise oskust. Samuti võime kontrollida kandidaadi taset ärikeeles, igapäevaste teemade puhul või muudes teie enda määratud valdkondades.
3. Suuline suhtlus
On inimesi, kes saavad keelest suurepäraselt aru, ent tunnevad end rääkides ebakindlalt. Kandidaadi suulise keeleoskuse kindlaksmääramiseks korraldame lisaks võrgutestile ka vestluse. Vestluse käigus selgitab hindaja välja, kui lihtne on inimesest aru saada (hääldus, aktsent) ja kuidas inimene reageerib jutuajamises tekkivatele erinevatele olukordadele. Selle testi võib teha tavalise vestlusena Skype’i või telefoni teel.
Pärast testimist koostab hindaja iga kandidaadi kohta aruande, mis saadetakse teile läbivaatamiseks. Vajaduse korral võib hindaja ka sobivaid kandidaate nõustada.
* Meie hindajateks on vastavat võõrkeelt emakeelena rääkivad pikaaegse tõlkimis- ja õpetamiskogemusega tõlkijad ja keeletoimetajad.
Testi ajakulu on keskmiselt 45 min kuni 1 h, testi hind eesti, vene ja inglise keele korral on 29 eurot + km (muude keelte ja põhjalikumate testisoovide puhul teeme eraldi pakkumise).
Oleme valmis kohandama nii terviktesti kui ka üksikuid testiosi teie firma vajadustega.
Keeleteste saab teha rohkem kui kümnes võõrkeeles.


Audiofailide loomine

Audio- ehk häälfailid – teadaanded, üleskutsed, reklaamid, tervituskõned, ohutusteave jm – kuuluvad nende võõrkeelsete „häälteenuste” hulka, mida oleme alates 2012. aastast pakkunud ühistranspordiga tegelevatele ettevõtetele (lennundus, rongiliiklus), kaubanduskeskustele, kultuurisündmuste, messide, konverentside korraldajatele jne. Oleme teinud häälfaile ka teadete kogumikuna suvepäevade või tervitustekstina juubeliürituste tarbeks.
Tekste loevad emakeelsed kõnelejad ja kasutame raadiostuudio profitehnikat.

Siin üks illustreeriv näide Estonian Airi lennuohutustekstidest (hollandi, leedu ja prantsuse keeles).

Keeletestide ja audiofailide kohta küsige lisa telefonil 626 4286, e-post reelika@luisa.ee või berbel@luisa.ee.