Korrektuur ja toimetamine

Lühidalt öeldes on korrektuur see, kui keeletoimetaja loeb tõlketeksti üle eesmärgiga kontrollida selle keelelist õigsust ja arusaadavust ning teeb vastavad parandused, toimetamine aga tähendab, et kontrollitakse tõlketeksti vastavust algtekstile, kusjuures tõlketeksti muudetakse ja kohandatakse rohkem.

Toimetamist on kaht liiki:

1. keeleline toimetamine – keeletoimetaja kontrollib, kas algteksti mõte on tõlketekstis õigesti ja midagi vahele jätmata edasi antud, laused loogilised ning terminikasutus ühtne,
2. erialane toimetamine – vastava ala keeletoimetaja või teine tõlkija kontrollib teksti terminite õige ja asjakohase kasutamise seisukohast.

Mõlema puhul on ette tulnud omakorda kaht liiki tellimusi:
- kliendi enda koostatud või tõlgitud teksti toimetamine,
- kliendi saadetud tõlke õigsuse kontroll (võrdlemine originaaliga, mille klient on kaasa saatnud) ja toimetamine.

 

Üha enam soovitakse koos toimetamisega tekstide lokaliseerimist – tõlketeksti kohandamist lõppkasutaja keele- ja kultuurikeskkonnaga.

Kõiki neid teenuseid saab meie käest tellida!

Meie tõlketeenuse hinna sees on alati keeleline toimetamine ja väljastusülevaatus originaalmaterjali alusel.