Olenevalt teemast ja teksti kasutuseesmärgist pakume tõlkeid kolmel tasandil:

 
 

JUUNIORITÕLKED: juunior + vanemtoimetaja + väljastuskontroll

KLASSIKALINE TÕLKETEENUS: erialatõlkija + keeletoimetaja + väljastuskontroll

EKSTRATEENUS: erialatõlkija + erialatoimetaja + keeletoimetaja + väljastuskontroll


KLASSIKALINE TÕLKETEENUS
Kindel ja usaldusväärne tõlketeenus, mis on Luisa 23 tegutsemisaasta jooksul end tõestanud. Need tõlketööd moodustavad 80% kõikidest tellimustest.
 
Erialatõlkija on kõrgharidusega ja kogenud asjatundja, kes on spetsialiseerunud oma kindlale teemale. Tavaliselt ei ole ta filoloog, vaid jurist, meditsiinitöötaja, tehnika-, majandus-, pangandus-, turundus- või reklaamispetsialist vm asjatundja, kes tunneb oma valdkonda sisuliselt.
 
Keeletoimetaja käe all läbivad tõlketekstid keelelise kontrolli. Luisa Tõlkebüroos on ka keeletoimetajad spetsialiseerunud konkreetsetele valdkondadele, nt tehnikale, juriidikale, majandusele, meditsiinile, keemiale või hoopis reklaamile. Keeletoimetaja parandab keele-, sõnastus- ja loogikavead, jälgib stiili ja terminite ühtsust, lühidalt: tagab teksti selguse ja hea loetavuse ehk silub tekstid kasutusvalmiks.
 
Tehniline toimetaja teeb väljastusülevaatuse. Tema on viimane lüli, kes kõrvutab alg- ja sihtteksti, kontrollib, et tõlkes on kõik olemas ja õigel kujul (numbrid, nimed, lõigud, pealkirjad jne), teeb vajalikud kujundus- ja küljendustööd ning korrastab tõlkemälu.
 

 

EKSTRATEENUS
Teatud materjalide puhul läheb vaja lisajõude – näiteks trükki minevatele tekstidele soovitame teha lisatoimetamise ja pärast kujunduse valmimist trükieelse kontrolli. Samuti on teatud erialatekstide puhul vaja kaasata vastava eriala asjatundja, nt erialatoimetaja. 

Ekstra tähendab, et projektimeeskonnas on üks liige juures. Seega tegeleb tekstiga üks silmapaar rohkem, mis mõistagi annab veel suurema kindlustunde, et tõlge saab täiuslik.
 
Erialatõlkija on kõrgharidusega ja kogenud asjatundja, kes on spetsialiseerunud oma kindlale teemale. Tavaliselt ei ole ta filoloog, vaid jurist, meditsiinitöötaja, tehnika-, majandus-, pangandus-, turundus- või reklaamispetsialist vm asjatundja, kes tunneb oma valdkonda sisuliselt.
 
Erialatoimetaja on samuti kindla eriala asjatundja, kes kontrollib tõlke sisulist õigsust ja otstarbekohasust. Erialatoimetaja vaatab, kas terminid on asjakohased ja kogu tekstis ühtlased. Ta jälgib, et midagi ei oleks tõlkes kaduma läinud, et kogu teksti mõte oleks õigesti edasi antud ja sihtkeeles arusaadav. Peale selle silub ta sihtkeelset teksti ladusamaks, nii et mõte saaks kõige paremini ja selgemini edasi antud, ning kohendab stiili, lähtudes teksti eesmärgist.
 
Keeletoimetaja käe all läbivad tõlketekstid keelelise kontrolli (sama klassikateenusega).
 
Tehniline toimetaja teeb väljastusülevaatuse (sama klassikateenusega).
 


LUISA OSKAB 50 võõrkeelt – nii tõlkida kui ka toimetada.