Hea õigustekstide tellija!

Luisa pakub peale tõlkimise ja keeletoimetamise ka haruldast ja nõutud juristi-lingvisti teenust! Jurist-lingvist on kahekordse erialakõrgharidusega spetsialist, kes tegutseb nii õigus- kui ka tõlkealal.

Lisaks klassikalise õigustõlketeenuse osutamisele annab jurist-lingvist termininõu, koostab õigustekstide ja nende tõlgete analüüse, mitmekeelseid lepinguid ja muid õigustekste.

Meie koostööpartnerid

Jurist-lingvist ja inglise-eesti-inglise vandetõlk Taivo Liivak

Lühitaust

 • Haridus: õigusteaduse BA ja MA; inglise keele ja kirjanduse BA; konverentsitõlke MA
 • Töökogemus: alates 1997. aastast ja üle 60 000 lk (lepingud, seadused, määrused, ELi õigus, samuti suuline tõlge kohtutes, notari- ja advokaadibüroodes)
 • Alates 1997. aastast Luisa Tõlkebüroo koostööpartner
 • Muu keeleoskus: vene ja saksa keel
 • TÜ õigusteaduskonna õppeülesande täitja (õigustõlge) alates 2008/2009. õa


Jurist-lingvist ja eesti-saksa-eesti tõlk/tõlkija Kaire Kliimask

Lühitaust

 • Haridus: õigusteaduse MA; saksa keele ja kirjanduse BA; konverentsitõlke MA
 • Töökogemus: alates 1997. aastast tõlk ja tõlkija, keskmine kirjalike tööde maht 1500 lk aastas (koostöö paljude advokaadi-, tõlke- ja notaribüroodega)
 • 1994–2003 Tartu Ülikool, keelekeskus, saksa keele õpetaja
 • 2003–2006 Tartu Ülikool, tõlkekeskus, kirjaliku ja suulise tõlke õppejõud
 • Alates 1999 Luisa Tõlkebüroo koostööpartner
 • Muu keeleoskus: inglise ja vene keel

Kes on jurist-lingvist ja kuidas ta saab kasulik olla?

Juriidilise teksti tõlkimisega kaasneb vajadus õigussüsteeme võrrelda, sest lisaks kahele keelele on enamasti tegu ka kahe erisuguse õigussüsteemiga ja sageli lausa kahte erinevasse õigusperekonda kuuluva õigussüsteemiga. Selline on olukord näiteks levinud keelepaari eesti-inglise puhul, kus põimuvad Mandri-Euroopa õigus ja üldine õigus.

Juristi-lingvisti eelised avalduvad filoloogiga võrreldes iseäranis selgelt kaht laadi tekstide puhul. Nüansirohkete tekstide tõlkimisel on õigusteadmised mõistagi suureks abiks, ent veelgi suurem kasu on neist olukorras, kus teksti on koostanud kehva õiguskeeleoskusega inimene või teksti mõistmiseks vajalikku taustteavet napib. Sellises olukorras suudab jurist-lingvist mõtte leidmiseks edukamalt lugeda ridade vahelt, juhtida tähelepanu võimalikele juriidilistele ohtudele ja küsitavustele ning selgitada õigussüsteemide erinevusi.

Jurist-lingvist on õiguskutsete esindajatele võrdväärne koostööpartner, kelle abiga riske maandada või end välismaalastele võimalikult efektiivselt arusaadavaks teha. Keelehariduseta juristiga võrreldes tunneb ta täpsemini nii grammatikat kui ka terminite ja väljendite tähendusulatust võõras õigussüsteemis ja -kultuuris.

Lisaks õigusteksti tõlkimise soovile pöördutakse meie juristi-lingvisti poole kõige sagedamini tõlgete juriidiliseks toimetamiseks, kvaliteedi hindamiseks, terminivaidluste ja -küsimuste lahendamiseks ning õigustõlkekoolituse läbiviimiseks.


Meeldivate koostööprojektideni!

juriidika@luisa.ee