Dokumendiosakond

Dokumenditõlkeid on kolme liiki:

  • notari/vandetõlgi kinnitatavad tõlked (vt vandetõlgid),
  • Luisa Tõlkebüroo kinnitusega tõlked,
  • mitmesugused õigustekstid, mis kinnitust ei vaja: lepingud, õigusaktid, kohtuotsused jpm.
Dokumenditõlgete kinnitamise uus kord
  • Alates 1. jaanuarist 2015 on võõrkeelde tõlgitud dokumentide ametliku kinnitamise õigus vaid vandetõlkidel (seni oli ka notaritel).
  • Kui dokument on vaja tõlkida võõrkeelde, milles Eestis pole ühtegi vandetõlki, siis tuleb tõlge eesti keelest võõrkeelde teha dokumenti vastu võtvas riigis või tõlkida dokument esmalt Eestis mõnda enim kasutatavasse keelde (nt inglise, saksa, vene vms) ja seejärel vajalikku võõrkeelde.
  • Võõrkeelest eesti keelde tõlgitud dokumentidel võivad notarid kinnitada tõlkija allkirja õigsust kuni 2020. aastani, kui see pädevus antakse ainult vandetõlkidele. 

Pakume vandetõlgiteenust keelesuundadel:
- eesti-inglise-eesti, eesti-vene, eesti-soome-eesti, eesti-läti, eesti-saksa, eesti-itaalia, eesti-hispaania, eesti-rootsi-eesti, eesti-norra-eesti, eesti-prantsuse, leedu-eesti.

Dokumentide (notariaalse, vandetõlgikinnituse või Luisa kinnitusega) vastuvõtt ja kättesaamine E–R kl 10–16.
 

Küsimusi ja tellimusi ootame dokumendiosakonna telefonidel
  • 626 4282, projektijuht Olga Boikova Tallinna kontoris, olga@luisa.ee 
  • 744 0083, projektijuht Sire Reisner Tartu kontoris, dokumendid@luisa.ee 

Dokumente võite saata meile ka postiga: Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Olga Boikova, Luisa Tõlkebüroo.

Palun lisage ümbrikusse ka oma nimi ja telefoninumber ning mis keelde dokumenditõlget soovite. Võtame kirja saabudes Teiega ühendust ja täpsustame edasise osas (tasumine, tähtaeg).

Loe edasi
_________________________________________________________________________

Ametlikult (notari või vandetõlgi) kinnitatavad tõlked

Kui soovite Eestis koostatud avalikku dokumenti välismaal kasutada või vastupidi, tuleb see esmalt apostillida/legaliseerida (sellest tuleb juttu allpool), siis tõlkida ja kinnitada. Tõlge köidetakse originaaldokumendi või sellest tehtud ärakirja(de) külge. Ainult originaaldokumendi külge köidetakse äriregistri väljavõtted, tähtajalised teatised (nt karistusregistri teatis) ja muud väljavõttelised tõendid, mis on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Dokumendi tõlke sisu ja vorm peavad vastama kindlatele nõuetele. Notariaalselt kinnitatavat tõlget võib teha vaid tõlkija, kes on registreeritud usaldustõlgina notaribüroo(de)s. Samuti võib selliseid dokumente tõlkida ja kinnitada vandetõlk.

Kui soovite Eestis välja antud avalikku dokumenti kasutada välismaa ametiasutuses, peaksite silmas pidama järgmist.

1. Kui soovite dokumenti kasutada Lätis, Leedus, Ukrainas, Venemaal või Poolas, piisab vaid tõlkimisest ja vandetõlgi kinnitusest. Nende riikidega on Eesti sõlminud vastastikuse õigusabi ja õigussuhete lepingu ning seal saab Eestis väljastatud avalikke dokumente kasutada vastavasse keelde tõlgituna ja kinnitatuna ilma, et oleks vaja apostilli/legaliseerimistemplit.

2. Kui soovite dokumenti kasutada mõnes teises riigis, tuleb originaaldokumendile hankida apostill (kui see riik on Haagi konventsiooniga ühinenud) või legaliseerimistempel (kui see riik ei ole Haagi konventsiooniga ühinenud).

Lisateavet leiate justiitsministeeriumi kodulehelt. Pärast seda saab dokumendi tõlkebüroos või vandetõlgi juures vastavasse keelde tõlkida ja tõlke notaril või vandetõlgil kinnitada lasta. Luisast saate tellida nii tõlke kui ka kinnituse. Olenevalt välisriigi nõuetest tuleb vahel ka notari/vandetõlgi kinnitusele apostill/legaliseerimistempel lisada.

Kui soovite välismaal välja antud avalikku dokumenti kasutada Eesti ametiasutuses, peaksite silmas pidama järgmist.

Et välisriigis väljastatud dokumenti saaks Eesti ametiasutustes kasutada, tuleb selle riigi asjaomases asutuses hankida apostill (Haagi konventsiooniga ühinenud riikides) või legaliseerimistempel (riikides, mis ei ole Haagi konventsiooniga ühinenud). Eri riikides kehtib eri kord. Seejärel tõlgitakse dokument eesti keelde ja kinnitatakse notariaalselt või vandetõlgi poolt. Nüüd saate kasutada dokumenti Eesti ametiasutustes. NB! Apostillida/legaliseerida ei ole vaja avalikke dokumente, mis on välja antud Venemaal, Lätis, Leedus, Ukrainas ja Poolas.

Apostillitakse ja legaliseeritakse vaid avalikke dokumente: kohtu- ja haldusdokumente, notariaalsete toimingutega seotud dokumente ning ametiasutuste väljastatud tõendeid. Muude dokumentide (nt äriühingu juhatuse otsuse) puhul seda ei tehta.

Dokumentide legaliseerimise eest peab esmalt tasuma rahandusministeeriumi kontole riigilõivu 20 eurot iga dokumendi kohta (lisateave, rahandusministeeriumi arvelduskontod: SEB Pank 10220034796011, Swedbank 221023778606, viitenumber 2900073643).

Kliendile soodsam on hankida apostill ametiasutusest ise. Kui aga soovite oma aega kokku hoida, võite dokumentide apostillimise/legaliseerimise tellida meilt. Tasu koos riigilõivuga on ühe dokumendi eest 32,5 eurot (lisandub käibemaks).

Küsimuste või erijuhtumiga seotud probleemide korral pöörduge meie kontorisse 626 4282 (Olga Boikova), välisministeeriumi või notaribüroosse.

Välisministeeriumi konsulaarosakonna infotelefon: 631 7440, 631 7478.
Kasulik link: Haagi konventsiooniga ühinenud riigid.

Tõlkebüroo templiga kinnitatavad tõlked

Kui välismaal välja antud avalikul dokumendil ei ole apostilli või legaliseerimistemplit, kui dokumendid on saabunud faksi teel või kui on tegemist muu juhtumiga, mil tõlke notariaalne kinnitamine ei ole võimalik või kui seda lihtsalt ei soovita, võib tõlkebüroo lisada oma kinnituse (koos templi ja lausega „Tõlgitud xxx tõlkebüroos”). Osa Eesti ametiasutusi aktsepteerib selliselt vormistatud dokumenti. Igal konkreetsel juhul tuleb asi kindlasti üle täpsustada!

Luisa Tõlkebüroos toimitakse sellisel puhul järgmiselt: kõigepealt tõlgime meile saabunud dokumendi ära, siis teeme algdokumendist koopia ja köidame selle tõlkega kokku ning seejärel lisame algdokumendi tagaküljele kinnituse, templi ja vastutava isiku allkirja.

Tellimused ja küsimused on oodatud e-posti aadressil juriidika@luisa.ee ja olga@luisa.ee.